Nörolojide Yaşam Kalitesi
Sempozyumu

22-24 Eylül 2023, Online

Davet Mektubu

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Nöroloji Derneği çatısı altında Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu tarafından 2014 yılından itibaren yapılmakta olan akademik toplantıların bu yıl beşincisini online sempozyum olarak gerçekleştireceğiz.

Nörolojik hastalıklarda yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik gelişmeler son yıllarda önemli artış göstermiş ve pandemi sürecinde ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmıştır. Yaşam kalitesinin yükseltilmeye çalışılması, teşhisten tedaviye tüm adımlarda, hem hasta hem de sosyal çevresi açısından çok önem taşımaktadır.

Bu nedenle nörolojik hastalıkların yaşam kalitesinin artırılmasında nöroloji uzmanları ile birlikte psikiyatri, üroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, aile hekimliği gibi diğer uzmanlık alanları, fizyoterapist, psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzman, beslenme ve diyetetik uzmanı gibi farklı disiplinler ile multidisipliner çalışmak oldukça önemlidir. Sempozyum, bu farklı disiplkinleri aynı platformda bir araya getirmek, bilgi paylaşımı, ortak amaç uğrunda pozitif bilime katkıda bulunan çalışmalar ortaya çıkarmak ve çevremizin bu konuda farkındalığını arttırmaya hizmet edecektir. Bu yıl sempozyumda ağrı, epilepsi, hareket bozuklukları, MS, nöromüsküler hastalıklar gibi nörolojinin farklı alanlarında yaşam kalitesinin ele alınacağı oturumlara yer verilecektir. Ayrıca son yıllarda hızla ilerleme gösteren dijital teknoloji, yapay zeka, giyinilebilir teknoloji ve teletıp gibi alanların yaşam kalitesi üzerine olan etkisinin de tartışılacağı oturumlar sempozyumda yer alacaktır.

TND Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu Yönetim Kurulu adına
Prof Dr. Sibel Canbaz Kabay