Bilimsel Program

 

  • 22 EYLÜL 2023

    CUMA

  • 23 EYLÜL 2023

    CUMARTESİ

  • 24 EYLÜL 2023

    PAZAR

13:30-13:45 Açılış
Sibel Canbaz Kabay
13:45-15:30 PARKİNSON HASTALIĞI OTURUMU
Oturum Başkanları: Ayşe Bora Tokçaer, Beril Dönmez Çolakoğlu
13:45-14:00 Parkinson Hastalığında Motor ve Non-motor Semptomların Yaşam Kalitesine Etkisi
Gülay Kenangil
14:00-14:15 Parkinson Hastalığında Cihaz Destekli Tedavilerin Yaşam Kalitesine Etkisi
Beril Dönmez Çolakoğlu
14:15-14:30 Parkinson Hastalığında Apati ve Bilişsel Bozukluğun Tedavi Yöntemleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Esra Acıman Demirel
14:30-14:45 Tartışma
14:45-15:00 Parkinson Hastalığında Müzik Terapi ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Şükrü Torun
15:00-15:15 Parkinson Hastalığı Rehabilitasyonunda Sanal Gerçeklik ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Birgül Balcı
15:15-15:30 Tartışma
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:00 NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR OTURUMU - I
Oturum Başkanları: Hatice Mavioğlu, Erhan Eser
15:45-16:00 Nöromuskuler Hastalıklarda Yaşam Kalitesini Etkileyen Parametreler ve Değerlendirilmesi
Sibel Karşıdağ
16:00-16:15 Nöromuskuler Hastalıklarda Tedavilerin Yaşam Kalitesine Etkisi
Yasemin Ekmekyapar Fırat
16:15-16:30 Nöromuskuler Hastalıklarda Egzersiz ve Rehabilitasyon Planlaması
Bilge Kara
16:30-16:45 Nöromuskuler Hastalıklarda Dil-Konuşma Terapisinin Yaşam Kalitesine Etkisi
Didem Çevik
16:45-17:00 Tartışma
17:00-17:15 Kahve Arası
17:15-18:15 NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR OTURUMU - II
Oturum Başkanları: Ali Kemal Erdemoğlu, Abdurrahman Neyal
17:15-17:30 Nöromuskuler Hastalıklarda İş-Uğraş Terapisi ve Mesleki Rehabilitasyonun Yaşam Kalitesine Etkisi
Nilüfer Çetişli Korkmaz
17:30-17:45 Nörolojik Hastalıkalrda ADIS (Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri) Kullanımı ve Türkiye’deki Uygulamalar
Şebnem Diri
17:45-18:00 ALS Hastalarında Alternatif Destekleyici İletişim Araçlarının Yaşam Kalitesine Etkisi
Alper İhsan Kaya
18:00-18:15 Tartışma
08:00-09:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Şükrü Torun, Zeliha Tülek
09:00-10:15 MULTİPL SKLEROZ OTURUMU - I
Oturum Başkanları: Egemen İdiman, Ömer Faruk Turan
09:00-09:20 Multipl Sklerozda Erken İndüksiyon Tedavilerin Yaşam Kalitesine Etkisi
Rabia Koç
09:20-09:40 Multipl Sklerozda Psikolojik Yönüyle Kabullenme ve İnkar; Tedavi Süreci Üzerine Etkileri
Fatma Akkoyun Arıkan
09:40-10:15 Tartışma
10:15-10:30 Kahve Arası
10:30-11:45 MULTİPL SKLEROZ OTURUMU - II
Oturum Başkanları: Esra Gürsoy, Aysun Ünal
10:30-10:50 Multipl Sklerozda Bilişsel Rehabilitasyonun Hastalık Seyri ve Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkileri
İrem Tiftikçioğlu
10:50-11:10 Giyilebilir Teknolojiler ve MS Rehabilitasyonunda Digital Yenilikler, Yaşam Kalitesi Yönüyle Bakış
Mehmet Özkeskin
11:10-11:30 Multipl Skleroz ve yaşamın içinde kalmak; sosyal desteğin neresindeyiz?
Mesrure Köseoğlu
11:30-11:45 Tartışma
11:45-12:00 Kahve Arası
12:00-13:15 MULTİPL SKLEROZ OTURUMU - III
Oturum Başkanları: Belgin Koçer, Sibel Güler
12:00-12:20 Multipl Sklerozda Uyku Bozukluğunu Etkileyen Faktörler, Hastalık Seyri ve Yaşam Kalitesine Etkileri
Gönül Akdağ
12:20-12:40 Multipl Sklerozda Alt Üriner Sistem Semptomları ve Tedavi Sürecinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
Şahin Kabay
12:40-13:00 Multipl Skleroz ve Stigmatizasyon
Mehmet Fatih Yetkin
13:00-13.15 Tartışma
13:15-14:30 Öğle Yemeği
14:30-15:30 İNME OTURUMU - I
İnmeye Medikal, Nutrisyonel ve Psikiyatrik Yaklaşım (Yaşam Kalitesi Üzerine Etkiler)
Oturum Başkanı: Kürşat Kutluk
14:30-14:45 İskemik İnme Profilaksisi Güncel Yaklaşım
Yasemin Dinç
14:45-15:00 İnme Sonrası Nutrisyonel Tedavi Yaklaşımı
Fettah Eren
15:00-15:30 Tartışma
15:30-16:15 İNME OTURUMU - II
İnme Rehabilitasyonu (Yaşam Kalitesi Üzerine Etkiler)
Oturum Başkanları: Nilda Turgut, Gülbin Ergin
15:30-15:45 İnme Sonrası Fiziksel Egzersiz ve Rehabilitasyonun Planlanması
Gülbin Ergin
15:45-16:00 İnme Sonrası Dil, Konuşma Terapisi ve Yutma Rehabilitasyonu Ne Zaman, Kime, Nasıl?
Seren Düzenli Öztürk
16:00-16:15 Tartışma
16:15-16:30 Kahve Arası
16:30-17:10 PANEL : Nörolojik Hastalıkların Yaşam Kalitesinde Dijital Teknoloji ve Yapay Zeka’nın Yeri
Oturum Başkanları: Melih Bulut, Sema Gül, Murat Terzi
  Panelistler:
Sibel Canbaz Kabay, Muammer Türkoğlu, Muhammed Kılınç
09:00-10:15 FARKLI YÖNLERİYLE NÖROLOJİK HASTALIKLARDA YAŞAM KALİTESİ OTURUMU - I
Oturum Başkanları: Demet Özbabalık Adapınar, Murat Terzi
09:00-09:15 Nörolojik Hastalıklarda Tamamlayıcı Tıp
Esra Erkoç Ataoğlu
09:15-09:30 Nörolojik Hastalıklarda Davranış Tedavilerinin Yeri
Çağatay Karşıdağ
09:30-09:45 Nörolojik Hastalıklarda Mikrobiata ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Abdurrahman Neyal
09:45-10:00 Hiperbarik Tıbbın Nörolojik Hastalıklarda Yeri ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Erdem Toğrol
10:00-10:15 Tartışma
10:15-10:30 Kahve Arası
10:30-11:15 FARKLI YÖNLERİYLE NÖROLOJİK HASTALIKLARDA YAŞAM KALİTESİ OTURUMU - II
Oturum Başkanları: Hatice Mavioğlu, Gönül Akdağ
10:30-10:45 Nörolojik Hastalıklarda Uyku Bozukluklarının Yaşam Kalitesine Etkisi
Şevki Şahin
10:45-11:00 Nörolojik Hastalıklarda Hasta ve Bakımveren Eğitiminin Yaşam Kalitesine Etkisi
Zeliha Tülek
11:00-11:15 Tartışma
11:15-11:30 Bildiri Ödülleri
11:30-12:00 Kapanış